Protectia datelor cu caracter personal (GDPR)

Regulamentul General Privind Protecţia Datelor (GDPR) a fost creat cu scopul de a reglementa modul în care datele personale ale cetăţenilor Uniunii Europene sunt protejate de companii, precum şi de a înlocui Directiva 95/46/EC Privind Protecţia Datelor. Asociația noastră prelucrează date cu caracter personal, temeiul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este unul legal, prelucrarea fiind necesară pentru furnizarea investigațiilor pe care dvs. doriți să le faceți în cadrul asociației noastre sau pentru  derularea/ încheierea și executarea unui contract la care sunteți parte sau pe care angajatorul dvs. a înteles să îl deruleze cu subscrisa. Prin solicitarea dvs. de a efectua investigații în cadrul asociației noastre vă exprimați acordul ca datele dvs. să fie preluate/prelucrate și stocate conform prevederilor legale specifice din domeniul sănătății.

Vă solicităm respectuos ca înainte de efectuarea investigațiilor să vă informați dacă investigațiile pe care urmează să le efectuați îndeplinesc condițiile de acreditare conform stadardelor dorite de către dvs., eventualele reclamații ulterioare neputând fi luate în calcul.

În afara scopului pentru care au fost preluate, datele dvs. pot fi prelucrate și pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși, de exemplu, la întocmirea rapoartelor pentru autoritățile competente în domeniul sănătății, la derularea eventualelor controale derulate de către autoritățile legale, în cazul cerințelor contabile etc. Datele preluate urmează a fi stocate pentru perioada impusă de legile specifice din domeniul sănătății. Asociația noastră nu prelucreaza datele în mod excesiv, nu externalizează către terți neautorizați accesul la acestea. În conformitate cu reglementarile specifice din domeniul sănătății istoricul medical nu poate fi șters.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face doar în scopul în care datele dv. au fost preluate, fără a fi prelucrate și pentru un scop secundar care este incompatibil cu scopul principal pentru care datele dvs. personale sunt inițial colectate.

Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesar pentru derularea actului medical/prestarea serviciului medical. În cazul în care se întamplă ca un client să ofere în mod voluntar mai multe informații (cum ar fi copii ale cărților de identitate), acestea sunt șterse/distruse imediat, iar informațiile colectate vor fi folosite doar în scopul derulării actului medical/furnizării serviciului medical. Precizăm că folosim datele dvs. cu caracter personal pentru programări, vizite medicale, profilul personal al medicului, reclame Facebook Ads, feedback anonim, diferite statistici etc.

Datele dvs. personale sunt transferate de la și către terțe părți care prelucrează datele personale în numele nostru respectiv în cadrul rețelei de parteneri. În funcție de scopul pentru care ne-ați furnizat datele dvs. acestea pot fi accesate de către diverse departamente: contabilitate, vânzări, resurse umane, call center, laborator, Casele de Asigurări de Sănătate Județene sau cea Națională, fiind stocate doar pe teritoriul României.

Protejăm prelucrarea datelor cu caracter personal împotriva amenințărilor la adresa prelucrării. Măsurile de securitate pe care le-am pus în practică sunt de natură a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal. Ne asiguram că accesul fizic neautorizat la datele noastre cu caracter personal este împiedicat și ca prevenim pierderea, distrugerea, deteriorarea și modificarea suportului de stocare a datelor personale.

Ne asigurăm că personalul nostru și colaboratorii sunt responsabili pentru prelucrarea sigură a datelor cu caracter personal. Controlăm accesul la datele personale pe care le deținem și controlăm faptul că numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale deținute pot accesa aceste date și organizăm sesiuni interne de discuții în legatură cu Protectia datelor cu caracter personal.

Aveți dreptul să accesați datele dvs. personale. La cererea dumneavoastra vom confirma dacă prelucrăm sau nu datele dvs. personale. Acest drept include numai datele personale care vă privesc și nu este aplicabil cu referire la terți. De asemenea, dreptul se referă și la eventualele date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dvs. Este foarte important și vă informăm că doar titularul are acces la propriul istoric medical sau eventuale investigatii medicale efectuate. În situatia în care sunteți în imposibilitatea de a vă prezenta personal, sau de a solicita prin email informații legate de datele dvs. cu caracter personal, vă solicităm respectuos ca persoana desemnata de dvs. să aibă o procura valabila în acest scop, în caz contrar nu va putea primi informațiile solicitate.

În cazul in care va confirmăm faptul că vă procesam datele personale, veți primi acces la acestea, daca solicitați un astfel de acces. De asemenea, veți primi o copie a acestor date, dacă solicitați o astfel de copie.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale. Daca veți exercita acest drept vom înceta prelucrarea datelor dvs., dar în cazul în care prelucrarea are loc în baza unei obligații legale (de exemplu raportarea cu /către CAS, CNAS, psihiatrie, contabilitate etc.), aceasta prelucrare va continua. Daca exercitați acest drept înainte de accesarea serviciilor medicale în cadrul sistemului propriu, o astfel de obiecție va duce la imposibilitatea de a vă furniza serviciile noastre, deoarece fără a va identifica în mod real nu puteți accesa serviciile din cadrul sistemului nostru. În acest caz, veți fi anunțat de către angajații/colaboratorii noștrii că datele dvs. nu sunt procesate și nu veti putea accesa serviciile medicale. Nu se vor rambursa eventualele costuri achitate.

Aveți dreptul la rectificarea datelor dvs. personale. Vom rectifica datele dvs. personale pe care le prelucrăm dacă acestea sunt inexacte sau incomplete și solicitați recuperarea sau completarea lor.

Aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale. La cererea dumneavoastra vom șterge fără întârzieri nejustificate datele dvs. personale pe care le prelucrăm, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau va prelucrăm datele în baza unui interes legitim asupra caruia prevaleaza obiecția dvs. și nu există alt temei pentru prelucrare.

În cazul în care ne contactați cu o solicitare referitoare la datele cu caracter personal veți primi răspunsul nostru la solicitarea dvs. la adresa de e-mail pe care o indicați sau, în absența unei indicații exprese, la adresa utilizată pentru a depune cererea. Cererea dvs. va fi soluționată în termen de 30 zile de la primire, cu excepția cazului în care este necesar un timp mai lung pentru a răspunde, caz în care vă vom comunica eventuala întârziere.

Pentru mai multe informatii puteti apela la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.